Definicja CSS

CSS - Kaskadowe Arkusze Stylów (ang. Cascading Style Sheets) - jest to specjalny język stworzony w celu elastycznego zarządzania sposobem formatowania (wyglądem) elementów znajdujących się na stronach WWW.