1. Wymienić oraz opisz dwie części slektora

Każda reguła odnosi się do konkretnego elementu (znacznika) i składa się z dwóch części:


Selektor określa do jakich elementów ma zostać przypisane formatowanie. np. p h1
Deklaracja jest umieszczona w nawiasie klamrowym {...} i podaje to formatowanie.
Każda deklaracja składa się z:

2. Znaczenie nawisów klamrowym {...},

Podajemy w nich cechy i wartości selektora

3. Opisz cechy,

Cecha (ang. property).Właściwość stylu dla znacznika. Cechy wpisuje sie w nawiasach klamrowych. Cecha to naprzykład: color.

4. Opisz wartości

Wartość (ang. value).Opis cechy . Wartości wpisujemy w nawiasach klamrowych. Wartość to naprzykład: kolor czcionk.

5. Kiedy stosujemy znak średnika (;), kiedy nie jest konieczny

Stosujemy kiedy kończymy opisywać wartość cechy, i chcemy opisywać następną ceche. Nie jest konieczny na końcu deklaracji.