Jednostki miar:

    Jednostki miar bezwzględnych w CSS Jednostki miar względnych w CSS