~ Swierzynski ~ Programowanie polega na opracowaniu poleceń dla komputera.