Na co pozwala styl lokalny, który element będzie formatowany z użyciem stylu lokalnego?

  Styl lokalny pozwala nadawać atrybuty wybranym, pojedynczym elementom strony. Typowym zastosowaniem jest nadanie określonych atrybutów akapitowi. To jest akapit wyświetlany za pomocą czcionki Andale mono, Courier New lub innej monotypicznej, pogrubionej, o wielkości 12 punktów.

  Składnia teoretyczna:

  < selektor style="cecha1: wartość1; cecha2: wartość2...">...< /selektor>

  Co może być selektorem?

  Selektor typu jest podstawowym rodzajem selektora. Pozwala on wybrać pojedynczy zwykły element dokumentu HTML podanego typu, czyli o określonej nazwie, a następnie nadać mu atrybuty (za pomocą cechy oraz wartości - opisane w następnych rozdziałach).

  Co wipisujemy jako "cechę". Jakie jest znaczenie średników?

  Jako "cecha" czy inaczej własność bądź właściwość (ang. "property") należy wpisać o jakie konkretnie atrybuty formatowania nam chodzi (np. kolor tekstu - color). Jednemu selektorowi możemy nadać kilka atrybutów (cech). Są one wtedy rozdzielone średnikami.

  Co wipisujemy jako "wartość" (w deklaracji stylu)?

  Jako wyraz "wartość" (w deklaracji stylu) wpisujemy dokładną wartość atrybutu (np. dla koloru tekstu będzie to: red, blue czy też #31F4A5 itd.). Wartość zależy ściśle od cechy, po której stoi w deklaracji.