1. Gdzie jest wstawiany styl wewnętrzny
 2. Wstawia się zawsze w części nagłówkowej dokumentu (pomiędzy znacznikami a ). Można go zastosować, gdy elementy które pragniemy poddać formatowaniu, występują wielokrotnie na stronie i wszystkim chcemy nadać takie same atrybuty (inne niż domyślne).

 3. Składnia teoretyczna
 4. < head>
                 (...)
      < style type="text/css">
       /* < ![CDATA[ */
              selektor1 { cecha: wartość; cecha2: wartość2... }
              selektor2 { cecha: wartość; cecha2: wartość2... }
              (...)
       /* ]]> */
     < /style>
                 (...)
  < /head>

 5. Jakie mogą być selektory
 6. Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p (akapit), h1 (tytuł), td (komórka tabeli) i inne. To właśnie elementom, które znajdują się w kodzie źródłowym, pomiędzy tymi znacznikami, nadajemy atrybuty formatowania opisane w arkuszu

 7. Jakie mogą być cechy i wartości.
 8. Jako "cecha" (w deklaracji stylu - powyżej) należy wpisać o jakie konkretnie atrybuty formatowania nam chodzi (opisane w kolejnych rozdziałach). Natomiast jako wyraz "wartość" wpisujemy dokładną wartość atrybutu. Zwróć uwagę, że jednemu selektorowi możemy nadać kilka atrybutów (cech). Są one wtedy rozdzielone średnikami.