1. Składnia teoretyczna
 2. < head>
               (...)
               < link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.html" />
               (...)
  < /head>

 3. Gdzie wstawiany jest styl zewnętrzny, jaki znacznik jest za to odpowiedzialny oraz ile razy może on występować w dokumencie, jako podłączenie stylu CSS?
 4. Wstawienie -> wystarczy wpisać w treści nagłówkowej każdego z dokumentów (pomiędzy znacznikami < head> a < /head>), przedstawioną powyżej linijkę. Odpowiedzialny za to jest znacznik LINK, który może znajdować się tylko i wyłącznie w nagłówku dokumentu.(sekcja head ). można dołączyć dowolną liczbę zewnętrznych arkuszy stylów.

 5. Jak jest najprostsza forma wstawiania stylu zewnętrznego?
 6. < link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.html" />

 7. Ile arkuszy styli może być dołączanych do jednego dokumentu HTML oraz jaka zasad musi być zachowana przy większej ilości dołączanych styli?
 8. Można dołączyć dowolną liczbę zewnętrznych arkuszy stylów - każdy jako osobny element <  link rel="Stylesheet" />.

 9. Co się dzieje w przypadku konfliktów? Przez konflikt rozumiemy, gdy te same style są definiowane w różnych arkuszach styli podłączone do tego samego arkusza.
 10. W przypadku konfliktów, ważniejsze będą deklaracje z arkusza dołączonego później

 11. Jak są tworzone i edytowane pliki arkuszy z użyciem edytora tekstowego?
 12. Zewnętrzny arkusz stylów jest on zwykłym plikiem tekstowym. Do tworzenia i edytowania wystarczy zwykły edytor tekst.

 13. Jak są tworzone i edytowane pliki arkuszy z użyciem specjalnego edytora CSS?
 14. Można się posłużyć specjalnym edytorem CSS.

 15. Jakie rozszerzenie posiadają plik będący zewnętrznym arkuszem styli?
 16. Plik będący zewnętrznym arkuszem stylów musi mieć rozszerzenie *.css

 17. Jakie są zalety zewnętrznego arkusza styli?
  1. Zalety zewnętrznego arkusza styli:
  2. wszystkie nasze strony w obrębie całego serwisu mogą mieć pewne wspólne cechy.
  3. jeśli w ostatniej chwili zdecydujemy się zmienić np. rodzaj czcionki na wszystkich stronach, możemy to zrobić, modyfikując jedynie zewnętrzny arkusz stylów, bez konieczności zmiany każdej strony osobno

 18. Uwagi na temat pisania w CSS.
 19. Część poleceń stylów nie jest interpretowana przez niektóre przeglądarki internetowe lub jest obsługiwana odmiennie. Dlatego zawsze należy sprawdzać efekty w praktyce - jeśli to możliwe, to najlepiej w kilku najbardziej popularnych przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer, Netscape/Mozilla/Firefox (czyli przeglądarki oparte na silniku Gecko), Opera.