Sposoby podłączania styli do strony (skrócone zestawienie).

 1. Zewnętrzny arkusz stylów
 2. < head>
  < link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.html"/>
  < /head>
 3. Styl lokalny inaczej: (styl wpisany, liniowy, linijkowy, w linii) czyli
  dopisanie arkusza do wybranego bloku treści strony.
  < selektor style="cecha1: wartość1; cecha2: wartość2...">...< /selektor>
 4. Wewnętrzny arkusz stylów.
  < style type="text/css"> selektor1 { cecha: wartość; cecha2: wartość2... } selektor2 { cecha: wartość; cecha2: wartość2... } < /style>
 5. Alternatywny arkusz stylów.
  < head>
  < link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.css" title="Nazwa domyślna" />
  < link rel="Alternate stylesheet" type="text/css" href="style1.css" title="Nazwa 1" />
  < link rel="Alternate stylesheet" type="text/css" href="style2.css" title="Nazwa 2" />
  < /head>
 6. Import arkusza stylów.
  < style type="text/css">
  @import url(adres%20zewn%c3%84%c2%99trznego%20arkusza%20styl%c3%83%c2%b3w.html);
  < /style>